Sergelgången

Sergelgången

Produktionschef vid den östra delen (fd Hästskogången). Projektet omfattar glasfasader, rulltrappor, hiss anslutande butiker och entré, samt samordning mellan Gallerian och intilliggande intressenter. Även ansvarig för planering, projektering och installationssamordning.

• Beställare: AP Fastigheter

• Genomförandeform: CM-projekt

• Projektkostnad: ca 15 Mkr