Sabbatsbergs sjukhus

Sabbatsbergs sjukhus

Platschef för en teknisk upprustning av 3 fastigheter. Projektet omfattar ventilation, VS-arbeten, sprinkler, kyla och styr- och reglerplanering samt projektering av anläggning, ställverk och undercentraler m.m. med tillhörandebyggnadsarbeten. Även ansvarig för hyresgästanpassning och kvalitetsansvarig.

• Beställare: Locum

• Genomförandeform: Totalentreprenad

• Projektkostnad: 110 Mkr