Regeringskansliet

Regeringskansliet

Totalrenovering av kvarteret åt Statens fastighetsverk- Påbyggnad med två kontorsvåningar samt överbyggnad av innergård till invändig ljusgård. Omfattande grundförsärkring av den äldre byggnaden.

• Beställare: Statens Fastighetsverk

• Genomförandeform: CM-projekt

• Projektkostnad: 90 Mkr