Östermalmshallen

Produktionsledning vid uppförandet av en provisorisk saluhall på Östermalmstorg.

• Beställare: Stockholms fastighetskontor

• Genomförandeform: CM-projekt

• Projektkostnad:  120 Mkr