Kalkylatorn

Kalkylatorn

Totalentreprenad för Familjebostäder. Projektet omfattar en ombyggnad samt nybyggnad av kollektivhus (+ 40-boende) 43 lägenheter samt allmänna lokaler tillhörande fastigheten. Ansvarig för planering, projektering och installationssamordning.

• Beställare: Familjebostäder

• Genomförandeform: Totalentreprenad

• Projektkostnad: ca 40 Mkr