Handelshögskolan

Handelshögskolan

Platschef vid en upprustning av utbildningsmiljöer samt allmänna utrymmen på skolan. Projektet omfattar en ny ventilationsanläggning, kyla samt utbyte och komplettering av data och elinstallationer. Även ansvarig för planering, projektering och installationssamordning.

• Beställare: Handelshögskolan

• Genomförandeform: Delad entreprenad ÅkeLarsson byggare

• Projektkostnad: ca 30 Mkr