Chinateatern

Chinateatern

Produktionschef vid en påbyggnad av Chinateatern samt uppgradering av teaterlokaler åt Humlegården. Projektet omfattar en ny ventilationsanläggning, kyla, data, tele, säkerhet, samt nybyggnad hissar, ställverk och elinstallationer under kvarvarande teaterproduktion. Även ansvarig för planering, projektering, och installationssamordning.

• Beställare: Humlegården

• Genomförandeform: CM- projekt

• Projektkostnad: ca 60Mkr