Centralstalstationen

Centralstalstationen

Produktionsledning vid ombyggnad av Stockholms centralstation. Ansvarar för projektering och installationssamordning. Projektet omfattar ny grundförstärkning av befintliga gamla byggnader, renovering och utbyggnad av service- och detaljhandelsytorna i kulturmärkt byggnad under pågående drift och verksamhet. Hårda krav ställs på logistik, tidplanering, kommunikation. Dessutom samordning med närliggande intressenter som SL, Citybanan, Trafikverket och Trafikkontoret.

• Beställare: Jernhusen

• Genomförandeform: CM-projekt

• Projektkostnad:  1 100 Mkr